Nabór do szkół podstawowych

Zaloguj

Nabór do szkół podstawowych

Archiwum

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Piątek , 26 marca  2021 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci: 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat) oraz 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

więcej

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Czwartek , 13 lutego  2020 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci: 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat); 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

więcej

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Czwartek , 17 stycznia  2019 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci: 7-letnie (urodzone w roku 2012) - objęte obowiązkiem szkolnym, 6-letnie (urodzone w roku 2013) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

więcej

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Poniedziałek , 15 stycznia  2018 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2011) - objęte obowiązkiem szkolnym oraz 6-letnie (urodzone w roku 2012) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

więcej

Nabór do tarnowskich szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Wtorek , 21 marca  2017 

Zgodnie z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do tarnowskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 nie będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. w formie papierowej. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

więcej

Wyniki 1 - 5 spośród 10

< Poprzednia