Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

Zaloguj

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

Poniedziałek , 13 lutego  2017 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że do 15 kwietnia 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

Podstawa prawna: art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

 

 

 

 

Źródło: WED UMT