REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zaloguj

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Poniedziałek , 27 kwietnia  2020 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej, natomiast terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych określi Małopolski Kurator Oświaty.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657 

 

Logowanie do systemu naboru dla kandydatów: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

 

 

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

Źródło: WED UMT