Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty ws. terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zaloguj

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty ws. terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Wtorek , 18 lutego  2014 

Publikujemy Decyzję Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim – przejdź.

  

 

 

Źródło: MKO