Nabór do gimnazjów

Zaloguj

Nabór do gimnazjów

Archiwum

Nabór do publicznych gimnazjów

Środa , 10 maja  2017 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie przeprowadzana rekrutacja do gimnazjum. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Gimnazja przestaną istnieć 1 września 2019 roku.

więcej

Nabór do tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Poniedziałek , 11 stycznia  2016 

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

więcej

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wtorek , 03 marca  2015 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa publikuje poradnik dla kandydata do publicznego gimnazjum, w którym zawarte są szczegółowe informacje na temat tegorocznej rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

więcej

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty o zmianie decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty ws. terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Poniedziałek , 07 kwietnia  2014 

Publikujemy decyzję Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 kwietnia 2014 r. o zmianie decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

więcej

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty ws. terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Wtorek , 18 lutego  2014 

Publikujemy Decyzję Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

więcej

Wyniki 1 - 5 spośród 12

< Poprzednia