SZOK W ZSME

Zaloguj

SZOK W ZSME

Czwartek , 02 kwietnia  2009 
Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, kształtują postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej, poznają reguły rządzące rynkiem pracy, mają możliwość uzyskiwania informacji o ścieżkach edukacyjnych i lokalnym rynku pracy.