Kontakt

Zaloguj

Kontakt

Czwartek , 29 listopada  2007 
Edunet
W razie problemów z pracą w Systemie Zarządzania Edukacją "Edunet" prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w tabeli.

 

Imię i Nazwisko

Nadzorowane składowe
Edunet

Pełniona rola 
w systemie

Telefon

E-mail

Łukasz Piękoś Całość Systemu: PE, SPIA, DEU, N, F, Admin., E-wywiadówka Administrator globalny 146882 735 l.piekos@umt.tarnow.pl 
Marta Orłowska SPIA (finanse) Admin - Nie dotyczy Naboru i E-wywiadówki Administrator globalny 146882 454 m.orlowska@umt.tarnow.pl
Beata Lach PE, Admin. - Nie dotyczy Naboru i E-wywiadówki Administrator globalny 146882 454 b.lach@umt.tarnow.pl
Agnieszka Wierzba SPIA (Arkusz Organizacyjny Szkół Podstawowych), DEU Administrator globalny 146882 459 a.wierzba@umt.tarnow.pl
Ewelina Proszowska Arkusz Organizacyjny Gimnazjów i szkół artystycznych, Nabór do gimnazjów Administrator globalny 146882 591

e.proszowska@umt.tarnow.pl

Iwona Klich SPIA (Arkusz Organizacyjny Szkół Ponadgimnazjalnych), Nabór do Szkół Ponadgimnazjalnych Administrator globalny 146882 591 i.klich@umt.tarnow.pl
Jadwiga Gumuła SPIA (Arkusz Organizacyjny Przedszkoli i Szkół Specjalnych) Inspektor oświaty 146882 466 j.gumula@umt.tarnow.pl
Danuta Ciszek SPIA (Arkusz Organizacyjny Placówek Oświatowych) Inspektor oświaty 146882 427 d.ciszek@umt.tarnow.pl
Dorota Ryba Moderator Ofert Pracy Administrator globalny 146882 457 d.ryba@umt.tarnow.pl

 

 

legenda:
PE - Portal Edukacyjny
SPIA - System Planowania i Analiz
DEU - Droga Edukacyjna Ucznia
F - Forum Edukacyjne
N - Nabór Elektroniczny do Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów
Admin. - Moduł Administracyjny Systemu