Akcja ekologiczna „Zbieramy zużyte baterie”

Zaloguj

Akcja ekologiczna „Zbieramy zużyte baterie”

Poniedziałek , 03 grudnia  2018 

Akcja ekologiczna „Zbieramy zużyte baterie”

 

 

Zapraszamy do włączenia się w kolejną akcję zbiórki baterii w naszym mieście, organizowaną w roku szkolnym 2018/2019 przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Spółdzielnię Pracy ARGO-FILM.

Zużyte baterie i ogniwa galwaniczne nie powinny trafiać wraz z innymi odpadami na składowisko, gdyż zawierają szereg substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska. Najlepszym rozwiązaniem w postępowaniu z bateriami jest przekazywanie ich do firmy, która podda je procesowi odzysku lub unieszkodliwiania.

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM specjalizuje się w zbiórce, transporcie, utylizacji i odzysku odpadów niebezpiecznych oraz baterii.

Najlepsi „zbieracze” oraz placówki oświatowe otrzymają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naszej akcji zawarte są w Regulaminie XV edycji konkursu ekologicznego „Zbieramy zużyte baterie” (załącznik do pisma na drugiej stronie). Uroczyste zakończenie akcji zbiórki baterii odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Placówki, które chcą zbierać baterie w roku szkolnym 2018/2019 powinny wskazać spośród nauczycieli koordynatora zbiórki, który skontaktuje się z P. Katarzyną Bielecką ze Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM”, ul. Fabryczna 7a w Tarnowie.

Dodatkowe informacje na temat bieżącej organizacji akcji uzyskać można pod numerem tel.: 14 620-27-80, 14 620-27-88, e-mail: katarzyna.bielecka@argo-film.pl.

Zachęcając do współpracy zapewniamy, że włączenie się w akcję zbiórki baterii przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej młodego pokolenia oraz poprawy stanu środowiska w naszym mieście.

 
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia