Konkurs na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”

Zaloguj

Konkurs na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”

Piątek , 08 stycznia  2016 

REGULAMIN KONKURSU

„Zaprośmy ptaki do Tarnowa”

 

 

 

I.       Organizator

 Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Tarnowa przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

 

II.    Cele konkursu

1.      Aktywizacja dzieci i  młodzieży, zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska.

2.      Rozwijanie zamiłowania do przyrody poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży do obserwacji ornitologicznych w najbliższym otoczeniu.

3.      Kształtowanie świadomości ekologicznej.

4.      Zapoznanie z różnorodnością gatunkowa ptaków.

5.      Propagowanie aktywnych form ochrony ptaków.

6.      Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

7.      Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

 

III.  Zasady uczestnictwa

1.      Konkurs przeznaczony jest dla tarnowskich placówek oświatowych w  trzech kategoriach wiekowych:

§        kategoria A – przedszkola;

§        kategoria B – szkoły podstawowe;

§        kategoria C – szkoły ponadpodstawowe.

2.      Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie budki lęgowej, która zostanie następnie przymocowania w przyszkolnym ogrodzie lub na terenie zieleni miejskiej, po uprzednim kontakcie z Urzędem Miasta Tarnowa.

3.      Każda placówka oświatowa może wykonać więcej niż jedną budkę lęgową z zastrzeżeniem, że placówce przysługuje prawo wyłącznie do jednej nagrody.

4.      Budka lęgowa powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:

§        data wykonania,

§        nazwa placówki oświatowej, z której pochodzi budka.

5.      Budki lęgowe należy wykonać w terminie do 29 lutego 2016 r. Sprawozdanie z realizacji zadania w formie krótkiego opisu prac oraz zdjęć z przebiegu budowy oraz wieszania budki należy złożyć do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa w terminie do
11 marca 2016 r.

6.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 czerwca 2016 r.

 

IV.  Kryteria stosowane podczas oceniania prac:

1.      zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu,

2.      przystosowanie budki lęgowej do zamieszkania przez ptaki,

3.      ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka budki),

4.      inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.

 

V.     Nagrody

1.     Komisja konkursowa składająca się z pracowników Urzędu Miasta Tarnowa oraz Zespołu Parków Krajobrazowych  Województwa Małopolskiego dokona oceny budek i wyłoni zwycięzców konkursu.

2.     Komisja wyłoni zdobywców I, II oraz III miejsca w każdej z kategorii, a także wyróżni najciekawsze prace.

3.     Organizator przewiduje upominki  za udział dla wszystkich uczestników konkursu.

4.     O miejscu i czasie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

VI.  Informacje dodatkowe

 

1.      Wszelkich informacji nt. konkursu, udziela Pani Anna Ponikiewska-Rusińska – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, tel. 14 68 82 867, e-mail: a.ponikiewska@umt.tarnow.pl., pok. nr 308, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów. W Wydziale Ochrony Środowiska istnieje możliwość skorzystania z poradnika „Ptaki w twoim ogródku” Eberharda Gablera, w którym szczegółowo opisane są budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków.

2.      Pomocą merytoryczną przy budowie budek lęgowych służy  Pani Patrycja Łabuz-Walczak – pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, tel. 14 656 44 72  wew. 24, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów.

3.      Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi na stronie internetowej  www.otop.org.pl  poradami dotyczącymi budek lęgowych dla poszczególnych gatunków ptaków.

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

 

 

 
Strona 2 spośród 2

Następna >