Nabór projektów edukacyjnych realizowanych w roku 2020

Zaloguj

Nabór projektów edukacyjnych realizowanych w roku 2020

Czwartek , 16 stycznia  2020 

Informujemy o możliwości starania się o dofinansowanie do projektów edukacji ekologicznej
w ramach programu „Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia. Zmieniaj nawyki – Nie Klimat!”

Wszystkie zainteresowane placówki oświatowe z terenu miasta Tarnowa zapraszamy do składania projektów edukacji ekologicznej, w ramach których będą realizowane zadania związane
z kształtowaniem świadomości ekologicznej młodego pokolenia. W 2020 r. priorytet stanowi temat ochrony klimatu.

Projekty (na wzorze podanym w załączniku) należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska UMT (pok. 325 lub pok.307 ul. Nowa 4) oraz drogą mailową do dn. 31.01.2020 r. Informujemy, że projekty rozpisane w sposób niezgodny z podanym formularzem będą odrzucane.

Jednocześnie informujemy, że wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zależna będzie od otrzymania środków finansowych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Joanną Franz  pod numerem telefonu 14 6882 872 lub Karoliną Warzechą pod numerem telefonu 14 6882 861.

 
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia