„Tarnowscy ekostrażnicy na tropie problemów środowiskowych – różne oblicza ekologii”

Zaloguj

„Tarnowscy ekostrażnicy na tropie problemów środowiskowych – różne oblicza ekologii”

Środa , 16 października  2019 

W Tarnowie od lat przywiązujemy dużą wagę do inwestycji i przedsięwzięć chroniących  środowisko naturalne. Program realizowany był dwuetapowo, w cyklu wiosennym oraz jesiennym.

Zadania realizowane w ramach programu były komplementarne i wzajemnie się przenikały.
W sposób kompleksowy ukazały główne problemy środowiskowe z jakimi boryka się Tarnów. Program skierowany był zarówno do placówek oświatowych, jak i do mieszkańców Tarnowa. Przybrał  różnorodne formy, gromadząc zarówno dzieci, jak i ogół społeczności. W myśl idei, że celem edukacji nie jest jedynie przekazywanie informacji, ale wzmacnianie umiejętności poznawania swojego otoczenia, wpływu na nie i zachowań obywatelskich, program składał się z 6 zadań skierowanych do różnych grup wiekowych, co w dużym stopniu umożliwiło dotarcie do  zainteresowanych mieszkańców Tarnowa.

 

W czerwcu 2019 r. odbyło  się podsumowanie wiosennych  akcji i konkursów ekologicznych, tj.:

Ÿ ekologiczny konkurs na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”,

Ÿ akcja ekologiczna „Posprzątajmy razem Tarnów”,

Ÿ akcja ekologiczna „Zbieramy zużyte baterie”,

Ÿ akcja ekologiczna „Drugie życie odpadów”.

W październiku 2019 r.  w budynku Urzędu Miasta Tarnowa zakończyliśmy jesienny cykl konkursów
skierowanych do tarnowskich placówek oświatowych:

·   konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej „Recyklingowe rady na odpady – sposoby na zmniejszenie ilości odpadów w środowisku”,

·   konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Bioróżnorodność oczami małych ekologów”.

 

Program wspierał ideę segregacji odpadów, a tym samym recyklingu,  jako  sposobu na ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska i trwale zalegających w środowisku. Niezmiernie ważnym aspektem konkursów było przedstawienie młodym ludziom koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy), która w znaczący sposób może  przyczynić  się  do bardziej zrównoważonego wykorzystania naturalnych zasobów, a także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.