Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”

Zaloguj

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”

Środa , 02 grudnia  2020 
Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”
 
20-22 września odbyła się ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2020”. Akcja polegała na zbieraniu porzuconych odpadów i przekazaniu ich do powtórnego wykorzystania lub do stacji segregacji odpadów. Tegoroczna 27 edycja akcji „Sprzątanie Świata” przebiegała pod hasłem ”.
 
„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę
i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.
 
  sprzątali swoje najbliższe otoczenie, a także tereny wokół „Kantorii”, Park „Piaskówka”, Park Strzelecki, Park Sanguszków, lasek Lipie. Wyjątkowo w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną wstrzymany był udział osadzonych w tarnowskich zakładach karnych oraz
w zakładzie poprawczym. Podczas akcji zebrano 0,72 tony odpadów.Akcja, która poza wymiernym efektem w postaci zebranych odpadów miała również na celu edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa.
 
            Ze względu na obecnie panującą sytuację sanitarną nie będzie w tym roku tradycyjnego uroczystego podsumowania akcji. Wszystkie placówki biorące udział w powyższej akcji otrzymają dyplomy i upominki, które będzie można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska UMT przy ul. Nowej 4 pok.325 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.