Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu zbiórki opakowań plastikowych

Zaloguj

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu zbiórki opakowań plastikowych

Piątek , 04 grudnia  2020 

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu zbiórki opakowań plastikowych

W akcję zbiórki opakowań plastikowych włączyło się 9 placówek oświatowych z terenu Tarnowa. Akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości wytworzonych odpadów, konieczności ich segregacji oraz powtórnego wykorzystania. Łącznie zebrano blisko 5 708  kg opakowań plastikowych, które zostały dostarczone do recyklera w celu ich przetworzenia. Akcja organizowana była przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Spółkę Your Partner Sp. z o.o. w Tarnowie, która zapewniła terminową obsługę w zakresie odbioru zebranych opakowań.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

I    Kategoria   „PRZEDSZKOLA

1 miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Tarnowie

2 miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 33 w Tarnowie

3 miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 34 w Tarnowie

 

 

II    Kategoria „SZKOŁY PODSTAWOWE”

1 miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnowie

2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie

3 miejsce: Szkoła Podstawowa Specjalna w Tarnowie

 

 

III    Kategoria „PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE

1 miejsce: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie

2 miejsce: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Korczaka w Tarnowie

3 miejsce: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Przyjazny Dom” w

Serdecznie dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za zaangażowanie
i udział w kształtowaniu środowiska w mieście.

Ze względu na obecnie panującą sytuację sanitarną nie będzie w tym roku uroczystego podsumowania konkursu. Wszystkie placówki biorące udział w powyższej akcji otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które będzie można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska UMT przy ul. Nowej 4 pok.325 lub 307 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.