Informacja dotycząca konkursu ekologicznego„Mam pomysł na wykorzystanie odpadów” wraz z regulaminem i załącznikami

Zaloguj

Informacja dotycząca konkursu ekologicznego„Mam pomysł na wykorzystanie odpadów” wraz z regulaminem i załącznikami

Poniedziałek , 15 września  2008 

K o n  k u r s

„Mam pomysł

 na wykorzystanie odpadów”

 

Tematyka konkursu:

1.     Nowe propozycje wykorzystania  odpadów w życiu codziennym:

w domu, w szkole, w przedszkolu –

w sposób indywidualny lub zbiorowy.

2.     „Proponuję wykorzystać odpady do produkcji…”

 

 Regulamin konkursu

 

I. Organizatorzy konkursu

  Wydział Gospodarki Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa

 

II. Uczestnicy Konkursu

Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,  placówek wychowania pozaszkolnego i świetlic z terenu Miasta Tarnowa.

III. Warunki uczestnictwa

 

1.    Technika prezentacji pomysłów w zależności od propozycji wykorzystania odpadów, może być:

a)     opisowa,

b)     opisowa + graficzna,

c)     opisowa + rzeczowa (zademonstrowanie sposobu, przedmiotu, modelu, urządzenia itp.  wykonanego na bazie lub z udziałem odpadów).

2.    Karta tytułowa – wg wzoru – załącznik nr 1 regulaminu* 

3.    Opis pracy konkursowej – pomysłu na wykorzystanie odpadów – wg wzoru – załącznik nr 2 regulaminu *

* regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej Miasta Tarnowa (www.tarnow.pl), w zakładkach: Edunet, Ekologia i Konkursy

 

IV. Obowiązki i prawa Organizatorów

 

1.    Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji zostaną zwrócone autorom.

2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w mediach, na wystawach oraz na stronie internetowej, w celu propagowania idei konkursu.

3.    Nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na warunki regulaminu.

4.    Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

5.    Prawa autorskie nadesłanych prac konkursowych nie przechodzą na organizatorów.

 

V. Nagrody

 

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród i wyróżnień w dwóch tematach określonych w tytule konkursu oraz w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

VI. Kalendarz Konkursu

 

1.    Ogłoszenie konkursu – 2 września 2008 r.

2.    Nadsyłanie prac – 1÷15 października 2008r.

3.    Ogłoszenie wyników – do 15 listopada 2007r.

 

VII. Kontakt z Organizatorami

 

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa

ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów,

tel. (014) 68-82-865

Prace prosimy przesyłać na powyższy adres, z dopiskiem:

IV Konkurs – „Mam pomysł na wykorzystanie  odpadów”

 

VIII. Uwagi:

 

W konkursie oceniane będzie w szczególności nowatorstwo pomysłów, możliwość szerszego wykorzystania, staranność  i możliwość własnoręcznego wykonania przez dzieci i młodzież.

 
Strona 2 spośród 4