Konkurs na szkolne plany przygotowania do zmian klimatu

Zaloguj

Konkurs na szkolne plany przygotowania do zmian klimatu

Piątek , 18 września  2020 

Konkurs na szkolne plany przygotowania do zmian klimatu

– 100 tys. zł na zwycięski projekt

16.09.2020 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił ogólnopolski konkurs dla miejskich szkół ponadpodstawowych - „Szkoła z klimatem”. Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów.

Jest to jeden z elementów projektu Ministra Klimatu „Miasto z klimatem”. Rywalizacja rozpoczyna się 16 września 2020 r. i potrwa do 15 lutego 2021 r. 

Konkurs „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych i ich zespołów, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Na przygotowanie projektów uczniowie, pod opieką nauczycieli, mają cały pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021. Zgłoszenia można przesyłać do 15 lutego 2021 r. za pomocą elektronicznego formularza konkursowego, dostępnego na stronie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie informacje wraz z regulaminem.

Zachęcamy uczniów oraz nauczycieli tarnowskich szkół ponadpodstawowych do skorzystania z możliwości i wzięcia udziału w konkursie. Uczestnictwo w zmaganiach, oprócz szansy uzyskania grantu na realizację planów uczniów, z pewnością umożliwi poszerzenie wiedzy, przyczyni się do poznania różnych aspektów i uwarunkowań  funkcjonowania naszej planety, zwłaszcza w miastach, a także  wyczulenia młodego pokolenia na problemy środowiskowe, które następujące pokolenia będą musiały  rozwiązywać.

Rozwój miast stale zwiększa oddziaływanie na środowisko i zdrowie człowieka m.in. przez emisję zanieczyszczeń do powietrza, zwartą strukturę przestrzeni zurbanizowanej czy fragmentację krajobrazu. Z drugiej strony rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury i bardziej efektywne podejście do korzystania z zasobów środowiska na obszarach zurbanizowanych dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców.

Czekamy na kreatywne pomysły, jak przygotować szkołę i jej sąsiedztwo na zmiany klimatu!