Informacje o edukacji ekologicznej

Zaloguj

Informacje o edukacji ekologicznej

Archiwum

Akcja Sprzątanie Świata - Polska pt. „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy! W tym roku posprzątam mój kawałek Polski”

Wtorek , 03 grudnia  2019 

W związku z zakończeniem akcji „Sprzątanie świata – Polska 2019” pod hasłem „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy! W tym roku posprzątam mój kawałek Polski”, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa serdecznie zaprasza na uroczyste podsumowanie akcji.

więcej

„Tarnowscy ekostrażnicy na tropie problemów środowiskowych – różne oblicza ekologii”

Środa , 16 października  2019 

W Tarnowie od lat przywiązujemy dużą wagę do inwestycji i przedsięwzięć chroniących środowisko naturalne. Program realizowany był dwuetapowo, w cyklu wiosennym oraz jesiennym. Zadania realizowane w ramach programu były komplementarne i wzajemnie się przenikały. W sposób kompleksowy ukazały główne problemy środowiskowe z jakimi boryka się Tarnów. Program skierowany był zarówno do placówek oświatowych, jak i do mieszkańców Tarnowa. Przybrał różnorodne formy, gromadząc zarówno dzieci, jak i ogół społeczności.

więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego

Poniedziałek , 07 października  2019 

„Zrównoważone wykorzystanie zasobów - lepsze jutro dla Ziemi” - Cykl konkursów i wycieczek ekologicznych w tarnowskich placówkach oświatowych" został zrealizowany przy współpracy Urzędu Miasta Tarnowa w 11 placówkach oświatowych z terenu miasta Tarnowa.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie prezentacji multimedialnej „Recyklingowe rady na odpady –sposoby na zmniejszenie ilości odpadów w środowisku”

Sobota , 05 października  2019 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie prezentacji multimedialnej „Recyklingowe rady na odpady –sposoby na zmniejszenie ilości odpadów w środowisku”.

więcej

Konkurs ekologiczny „Bioróżnorodność oczami małych ekologów” rozstrzygnięty

Piątek , 27 września  2019 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej „Bioróżnorodność oczami małych ekologów”.

więcej

Wyniki 20 - 25 spośród 232