Nabór projektów edukacyjnych realizowanych w roku 2019

Zaloguj

Nabór projektów edukacyjnych realizowanych w roku 2019

Czwartek , 10 stycznia  2019 

Nabór projektów edukacyjnych realizowanych w roku 2019

 

Informujemy o możliwości starania się o dofinansowanie do projektów edukacji ekologicznej
w ramach programu „Zrównoważone wykorzystanie zasobów - lepsze jutro dla ziemi”.

Wszystkie zainteresowane placówki oświatowe z terenu miasta Tarnowa zapraszamy do składania projektów edukacji ekologicznej, w ramach których będą realizowane zadania związane
z kształtowaniem świadomości ekologicznej młodego pokolenia. W 2019 r. priorytet stanowi temat zrównoważonego wykorzystania zasobów ziemi.

Projekty (na wzorze podanym w załączniku) należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska UMT (pok. 325, ul. Nowa 4) oraz drogą mailową do dn. 29.01.2019 r. Informujemy, że projekty rozpisane w sposób niezgodny z podanym formularzem będą odrzucane.

Jednocześnie informujemy, że wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zależna będzie od otrzymania środków finansowych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Ewą Iwaniec  pod nr telefonu 146882872.
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia