Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu ”Zaprośmy ptaki do Tarnowa

Zaloguj

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu ”Zaprośmy ptaki do Tarnowa

Czwartek , 03 grudnia  2020 
Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu ”Zaprośmy ptaki do Tarnowa
 
 
. Głównym celem konkursu jest pogłębienie świadomości ekologicznej dzieci i uczniów w tarnowskich placówkach oświatowych i rozwinięcie w nich poczucia współodpowiedzialności za ochronę bioróżnorodności.
W konkursie na wykonanie budki lęgowej dla ptaków „Zaprośmy ptaki do Tarnowa” wzięły udział 8 placówek oświatowych.  Łącznie przygotowano 18 budek, które komisja konkursowa oceniła pod względem przystosowania do zamieszkania przez ptaki, pomysłowości, techniki wykonania i estetyki. Ogromnie cieszy fakt, że przygotowane w tarnowskich placówkach oświatowych budki lęgowe zostały dobrze skonstruowane, tak by przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo piskląt. Na uwagę zasługuje także to, że wiele budek zbudowano w sposób niezwykle pomysłowy i oryginalny. Przygotowane sprawozdania z realizacji zadania niejednokrotnie zaskoczyły komisję, ukazując ogrom pracy włożonej przez uczniów od momentu projektowania budki, przez jej konstruowanie, aż po wieszanie jej na odpowiednio wybranym drzewie.
Jednocześnie, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwracamy się z prośbą o objęcie opieką ptaków zimujących w Polsce. Dokarmianie ptaków należy jednak prowadzić rozważnie. Po pierwsze nie szkodzić – to naczelna dewiza, która powinna przyświecać nam zimą, kiedy decydujemy się dożywiać ptaki. Pokarm musi być dostosowany do ptasich potrzeb, nie może zawierać soli, ani żadnych konserwantów, musi być świeży i zabezpieczony przed zamoczeniem.
O zasadach odpowiedzialnego dokarmiania ptaków można się dowiedzieć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na Facebooku w ramach cyklu edukacyjnego „Ptaki zimujące w Polsce” https://www.facebook.com/GeneralnaDyrekcjaOchronySrodowiska.
Przy okazji warto nauczyć się rozpoznawania gatunków ptaków zimujących w Polsce, zaglądając na stronę GDOŚ #PtakiZimującewPolsce.
Przypominamy, że wszystkie gatunki ptaków spotykane w Polsce są chronione prawem krajowym
i międzynarodowym. Dotyczy to także tak pospolitych gatunków ptaków jak wróble, a nawet gołębie, gawrony, czy sroki.
 
 
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:
 
W kategorii „Przedszkole”
 
I miejsce – Przedszkole Publiczne nr 8 w Tarnowie ex aequo Przedszkole Publiczne nr 14
z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie 
II miejsce – Przedszkole Specjalne w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie
III miejsce – Przedszkole Publiczne nr 24  w Tarnowie
 
W kategorii „Szkoła podstawowa”
 
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie ex aequo Szkoła Podstawowa nr 25 w Tarnowie
 
W kategorii „Szkoła ponadpodstawowa”
 
I miejsce – XX Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie ex aequo Zespół Szkół Elektroniczno-Mechanicznych w Tarnowie.
 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za zaangażowanie
i udział w kształtowaniu środowiska w mieście poprzez ochronę składu gatunkowego ptaków. Szczególne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu konkursu należą się Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
 
 
 
Ze względu na obecnie panującą sytuację sanitarną nie będzie w tym roku uroczystego podsumowania konkursu. Wszystkie placówki biorące udział w powyższej akcji otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które będzie można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska UMT przy ul. Nowej 4 pok.325 lub 307 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.