Rozstrzygnięcie akcji zbiórki zużytych baterii w tarnowskich placówkach oświatowych.

Zaloguj

Rozstrzygnięcie akcji zbiórki zużytych baterii w tarnowskich placówkach oświatowych.

Poniedziałek , 07 grudnia  2020 

Rozstrzygnięcie akcji zbiórki zużytych baterii w tarnowskich placówkach oświatowych.

 

 

Tegoroczna, XIV akcja „Zbieramy zużyte baterie”, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była we współpracy ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM.

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM po raz kolejny zapewniła odbiór baterii od 73 placówek oświatowych z terenu miasta Tarnowa. Zbiórkę baterii przeprowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. Do akcji włączyły się także: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat. Łącznie zebrano prawie 5  ton zużytych baterii i akumulatorów, które zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku.

 

Lista nagrodzonych:

q  W kategorii „przedszkole”:

·  Przedszkole Publiczne nr 29 - I miejsce

Ÿ Niepubliczne Przedszkole „Bajka” - II miejsce

Ÿ Przedszkole Publiczne nr 27 -  III miejsce

Ÿ Przedszkole Publiczne nr 4 -  III miejsce

Ÿ Przedszkole Publiczne  nr 8 „Pod Stokrotką”- wyróżnienie

Ÿ Przedszkole Publiczne nr 12 – wyróżnienie

Ÿ Przedszkole Publiczne nr 14 z Oddziałem Integracyjnym – wyróżnienie

Ÿ Przedszkole Publiczne nr 21  – wyróżnienie

Ÿ Przedszkole Publiczne nr 33 – wyróżnienie

 

q  W kategorii „szkoła” :

Ÿ  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat w Tarnowie – I miejsce

Ÿ Szkoła Podstawowa nr 9 – II miejsce

Ÿ Szkoła Podstawowa nr 18  – III miejsce

Ÿ Szkoła Podstawowa nr 3 – wyróżnienie 

Ÿ Szkoła Podstawowa nr 10 – wyróżnienie  

Ÿ Szkoła Podstawowa nr 11 – wyróżnienie 

Ÿ Szkoła Podstawowa nr 14 – wyróżnienie 

Ÿ Szkoła Podstawowa nr 15 – wyróżnienie

Ÿ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie – wyróżnienie

Ÿ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie – wyróżnienie

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za zaangażowanie
i udział w akcjach zmierzających do poprawy stanu środowiska w mieście.

 

Ze względu na obecnie panującą sytuację sanitarną nie będzie w tym roku uroczystego podsumowania konkursu. Wszystkie placówki biorące udział w powyższej akcji otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które będzie można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska UMT przy ul. Nowej 4 pok.325 lub 307 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.