Akcja ekologiczna „Drugie życie odpadów”

Zaloguj

Akcja ekologiczna „Drugie życie odpadów”

Wtorek , 30 października  2018 

Zapraszamy do włączenia się w kolejną akcję zbiórki opakowań plastikowych pod hasłem „Drugie życie odpadów” w naszym mieście, organizowaną przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Spółkę Your Partner Sp. z o.o. w Tarnowie.

Akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości wytworzonych odpadów, konieczności ich segregacji oraz powtórnego wykorzystania.

Akcja polega na zbieraniu w szkołach i przedszkolach plastikowych butelek typu PET, PP i PE. Następnie butelki będą odbierane i przewożone do recyklera w celu ich przetworzenia. 
Należy zbierać butelki po napojach, opakowania po płynach do mycia naczyń, płynach do prania itp. Nie będą natomiast przyjmowane opakowania po serkach, jogurtach, margarynach itp. W ramach akcji Spółka Your Partner Sp. z o.o. zapewni terminową obsługę w zakresie odbioru zebranych opakowań.

Dla placówek najbardziej zaangażowanych w zbiórkę opakowań przewidziane są nagrody. Kryterium rywalizacji będzie masa zebranych butelek (wagowo w przeliczeniu na ucznia).

Zakończenie akcji oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w czerwcu podczas obchodów Dnia Ochrony Środowiska.

Placówki, które chcą zbierać odpady opakowaniowe powinny wskazać spośród nauczycieli koordynatora zbiórki, który skontaktuje się z P. Moniką Bukowiec ze Spółki Your Partner Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7 w Tarnowie.

Dodatkowe informacje na temat bieżącej organizacji kampanii uzyskać można pod numerem tel.: 14 623 07 26 lub 730 820 790

Jesteśmy przekonani, że poprzez kształtowanie proekologicznej postawy młodego pokolenia możemy poprawić jakość środowiska, w którym żyjemy, tak więc serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do akcji.

 

 

 
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia