NAGRODA JAKOŚCI NAUCZANIA 2016

Zaloguj

NAGRODA JAKOŚCI NAUCZANIA 2016

Poniedziałek , 15 lutego  2016 

Już po raz siódmy SAPERE AUSO – Małopolska Fundacja Stypendialna zamierza przyznać NAGRODY JAKOŚCI NAUCZANIA.

 

Beneficjentami Nagrody mogą być placówki oświatowe, kluby bądź stowarzyszenia sportowe oraz instytucje kultury i uczelnie wyższe, posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego. Można ją otrzymać za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub naukowe w pracy z młodzieżą szkolną lub akademicką.

 

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

- szkoła wyższa,

- szkoła ponadgimnazjalna,

- gimnazjum,

- instytucja kultury prowadząca działalność oświatowo-wychowawczą,

- klub sportowy prowadzący pracę szkoleniową z młodzieżą.

 

NAGRODA JAKOŚCI NAUCZANIA przyznawana jest przez Komisję Główną, w skład której wchodzą przedstawiciele: Marszałka Województwa Małopolskiego, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Miasta Krakowa, Polskiej Akademii Umiejętności, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Prezes Zarządu SAPERE AUSO – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej.

 

Kandydatury można zgłaszać do 29 kwietnia 2016 r., poprzez przesłanie na adres Biura Fundacji uzupełnionej ankiety, dostępnej na stronie www.sapereauso.org. O zgłoszeniu decyduje data wpływu ankiety do Biura Fundacji (31-150 Kraków, Rynek Kleparski 13/8).

 

 

KONTAKT

SAPERE AUSO – Małopolska Fundacja Stypendialna

Rynek Kleparski 13/8

31-150 Kraków

Tel./faks 12 633 09 86

e-mail: fundacja@sapereauso.org  

www.sapereauso.org  

 

 

 

Ankieta zgłoszeniowa

Regulamin Nagrody

  

 

 

 

 

 

 

Źródło: SAPERE AUSO – Małopolska Fundacja Stypendialna