30.TNF - nabór do Jury Młodzieżowego.

Zaloguj

30.TNF - nabór do Jury Młodzieżowego.

Środa , 24 lutego  2016 
Tarnowskiego Centrum Kultury wzorem lat ubiegłych zaprasza uczniów-reprezentantów, ze Szkół ponadgimnazjalnych do udziału w pracach Jury Młodzieżowego podczas 30. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych.
Tarnowska Nagroda Filmowa, należy do najważniejszych imprez w naszym mieście i do ważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce. W tym roku obchodzić będzie jubileusz 30-lecia i odbędzie się w dniach 24-30 kwietnia.  Realizowana już od ponad ćwierćwiecza popularyzuje, promuje i tym samym upowszechnia dorobek polskiej kinematografii, a co bardzo dla nas ważne jest najstarszą, po Festiwalu  Filmowym w Gdyni, imprezą związaną z polskim filmem. Festiwal nasz, wielokrotnie wspierany i rekomendowany był przez znaczące osoby i instytucje, w tym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Prezydenta Miasta Tarnowa, jak również wielu znaczących patronów medialnych.
Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas Festiwalu jedną z nagród wręcza Jury Młodzieżowe, przyznając  statuetkę Kamerzysty i nagrodę pieniężną w wysokości = 5000zł. Jury składa się z reprezentantów tarnowskich szkół średnich i wyższych.
Corocznie ważnym dla nas jest, aby poprzez program TNF dotarły do młodych widzów najciekawsze propozycje filmowe polskiego kina, stąd zaproszenie do tej szczególnej współpracy. Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród uczniów celem wytypowania reprezentanta\ów, a ucznia\ów o dostarczenie wypełnionych zgłoszeń do dnia
10 marca 2016 r.
Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Imprez, pokój 25, Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku. Równocześnie Organizator zastrzega sobie, że samo zgłoszenie nie jest gwarantem uczestniczenia w Jury Młodzieżowym i może zorganizować dodatkową weryfikację. Decydować o tym będzie przede wszystkim ilość zgłoszeń. Weryfikacja  polegać będzie na przeprowadzeniu testu na temat ogólnych wiadomości filmowych, którego celem będzie wyłonienie składu Jury Młodzieżowego, o czym uczestnicy naboru zostaną poinformowani. (Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej, w wypadku równej ilości punktów uzyskanych w teście.)

Ponadto informacja o rozpoczętym naborze i konieczności wypełnienia karty zgłoszeń (którą można pobrać w Biurze Obsługi TCK, Rynek 5, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00)  zostanie opublikowana w mediach lokalnych i na stronach www.tck.pl oraz wkrótce także www.tarnowskanagrodafilmowa.pl.
W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź prawnego opiekuna, na udział w jego pracach.
Osoba wytypowana do Jury Młodzieżowego, poza pełnieniem funkcji jego członka, będzie odpowiedzialna za współprace pomiędzy Szkołą, a Tarnowskim Centrum Kultury, celem upowszechnienia festiwalu. Równocześnie mamy nadzieję, że udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, która jest imprezą znaczącą nie tylko dla naszego miasta, ale od pewnego czasu i znaczącym ogólnopolskim wydarzeniem filmowym, będzie dla Państwa i uczniów Szkoły ważnym i ciekawym doświadczeniem. W związku z tym prosimy o poinformowanie i zachęcenie młodzieży do uczestnictwa zarówno w projekcjach konkursowych, jak i imprezach towarzyszących Festiwalowi (wystawy, koncerty, spotkania z twórcami). Szczegółowy program dostępny będzie na stronie festiwalu www.tarowskanagrodafilmowa.pl.
Do niniejszego pisma załączamy regulamin naboru, natomiast wzór karty zgłoszeń oraz zgody od rodziców można pobrać ze strony www.tck.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Marcinem Dąbek z Działu Imprez TCK – numer telefonu 14 6 888 888.
Wszystkie informację dostępne są na stronach www.tck.pl oraz wkrótce także www.tarnowskanagrodafilmowa.pl