“W Hołdzie Polskiemu Papieżowi” – zdalnie i cyfrowo – informacja o cz. II. konkursu

Zaloguj

“W Hołdzie Polskiemu Papieżowi” – zdalnie i cyfrowo – informacja o cz. II. konkursu

Piątek , 25 września  2020 

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA oraz Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie zapraszają uczniów i nauczycieli miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego do wzięcia udziału w konkursie: „W Hołdzie Polskiemu Papieżowi” – cz. II. zdalnie i cyfrowo, obejmującego konkursy: plastyczny, literacki, multimedialny, na napisanie scenariusza lekcji, quiz tematyczny oraz gra miejska, realizowane wyłącznie przy pomocy narzędzi multimedialnych.

 

Szczegóły w ulotce i załączonych poniżej regulaminach.

 

Konkurs multimedialny (nadsyłanie prac do 12.10.2020 r.):

 - dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na wykonanie prezentacji

multimedialnej poświęconej Janowi Pawłowi II (szczegóły w regulaminie);

 

Konkurs literacki (nadsyłanie prac do 19.10.2020 r.):

 - dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) oraz ponadpodstawowych na prowadzenie bloga na temat: „Jan Paweł II moja rodzina” (szczegóły w regulaminie);

 

Konkurs plastyczny (nadsyłanie prac do 12.10.2020 r.):

 - dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6, 7-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na wykonanie pracy plastycznej poświęconej Janowi Pawłowi II z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego (szczegóły w regulaminie);

 

Konkurs na opracowanie scenariusza lekcji (nadsyłanie prac do 30.09.2020 r.):

 - dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Scenariusz musi być oparty na metodzie „odwróconej klasy” lub z wykorzystaniem WebQuestu (szczegóły w regulaminie);

 

Gra miejska „Śladami Jana Pawła II w Tarnowie” (22.10.2020 r.):

 - z udziałem uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (szczegóły w regulaminie);

 

Quiz tematyczny „Śladami Jana Pawła II w Tarnowie” (23.10.2020 r.):

- z udziałem uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (szczegóły w regulaminie);

 

Konferencja naukowa (17.11.2020 r.)

„Aby «człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem».

Pedagogiczne inspiracje w nauczaniu papieża Jana Pawła II”;

 

Informacje na stronach internetowych organizatorów:

www.mcdn.edu.pl/jpii

www.tarnow.ksw.pl

www.unsjp2.edu.pl

www.kana.pl

 

 

Źródło: KSW w Tarnowie