VII Międzyszkolny konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce

Zaloguj

VII Międzyszkolny konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce

Wtorek , 14 lutego  2012 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie zaprasza uczniów szkół podstawowych miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego do udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, który odbędzie się 28 marca 2012 r. (środa ) godz. 10.00.

 

Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej;

- popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności Tadeusza Kościuszki;

- ukazanie wzorcowej postawy bohatera narodu polskiego;

- promowanie wartości uniwersalnych takich jak: sprawiedliwość, prawda, równość, wolność, patriotyzm, tolerancja oraz poszanowanie praw człowieka;

- kształtowanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa wśród uczniów.

 

Konkurs będzie miał formę teleturnieju i składać się będzie z dwu etapów (eliminacje i finał). W każdym z nich drużyny będą odpowiadać na wylosowane zestawy pytań oraz pytania ekspertów. W konkursie biorą udział uczniowie szkól podstawowych klas IV- VI.

 

Każda szkoła zgłasza maksymalnie dwie drużyny dwuosobowe.

 

Przewidujemy trzy nagrody dla zwycięskich drużyn a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

Szkoły, które zechcą wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie Kart zgłoszeń na email: sp5tarnow@pro.onet.pl lub fax szkoły 14 621 22 60 w terminie do 19 marca 2012 r. (poniedziałek).

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli Pan Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Pan Prezydent Miasta Tarnowa – Ryszard Ścigała oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

 

 

Regulamin – pobierz

 

 

 

 

Źródło: SP 5