Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Zaloguj

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Piątek , 20 grudnia  2019 

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.).

 

Celem Konkursu, analogicznie jak w latach ubiegłych, jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym..

 

Zapraszamy szkoły do udziału w Konkursie.

 

Plakat

 

Szczegółowe informacje:

 

https://pkw.gov.pl/878_IV_edycja/1/43179_INFORMACJE_O_IV_EDYCJI_KONKURSU_WYBIERAM_WYBORY

 

https://wybieramwybory.pl/konkurs.html

 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze