Obchody Roku Jana Pawła II - zmiana terminu składania prac w Cyku konkursu

Zaloguj

Obchody Roku Jana Pawła II - zmiana terminu składania prac w Cyku konkursu

Wtorek , 26 maja  2020 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Tarnowie informuje, o przedłużeniu terminu trwania konkursów na 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II, a tym samym o możliwości składania prac konkursowych do dnia 20 czerwca 2020 r.

 

Cykl obchodów organizowany jest przez: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Tarnowie, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie i Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie.

 

Konkurs multimedialny

dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na wykonanie prezentacji

multimedialnej poświęconej Janowi Pawłowi II (szczegóły w regulaminie);

 

Konkurs literacki

dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego (w kategoriach klas: 4-6 i 7-8) na pracę literacką

w dowolnej formie pt. „Jan Paweł II i moja rodzina” (szczegóły w regulaminie);

 

Konkurs plastyczny

dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego (klasy 1-3) na wykonanie pracy plastycznej poświęconej

Janowi Pawłowi II (szczegóły w regulaminie);

 

Konkurs na opracowanie scenariusza lekcji

dla nauczycieli szkół podstawowych - scenariusz ma nawiązywać do życia i nauczania Jana Pawła II

(szczegóły w regulaminie);

 

Gra miejska „Tarnów z Janem Pawłem II”

dla uczniów szkół podstawowych na opracowanie gry miejskiej, której fabuła oparta jest na

życiorysie Jana Pawła II (szczegóły w regulaminie);

 

Konferencja naukowa

„Aby «człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem».

Pedagogiczne inspiracje w nauczaniu papieża Jana Pawła II”.

 

Informacje na stronach internetowych organizatorów:

www.mcdn.edu.pl/tarnow

www.tarnow.ksw.pl

www.kana.pl

 

Ulotka

 

Źródło: MCDN w Tarnowie