Miejski Projekt Edukacyjny „Świętujmy Niepodległą” (podsumowanie)

Zaloguj

Miejski Projekt Edukacyjny „Świętujmy Niepodległą” (podsumowanie)

Poniedziałek , 18 grudnia  2017 

W 2015 r. Gmina Miasta Tarnowa ogłosiła projekt, który zakładał 3-letnie przygotowanie się do Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które będzie miało miejsce w październiku i listopadzie 2018 r. Konkurs był adresowany do wszystkich placówek oświatowych miasta Tarnowa. W poprzednich dwóch latach odbywał się w trzech kategoriach: dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku, w związku z wejściem w życie reformy edukacji wygaszającej szkoły gimnazjalne, postanowiono, że będzie od odbywał się w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych (łącznie z oddziałami gimnazjalnymi) oraz dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem roli Tarnowa, jako miasta, które pretenduje do miana „Pierwszego Niepodległego” i tarnowian – bohaterów walk o wolność Ojczyzny z lat 1914-1918.

 

Zwycięzcy 2017:

- w kategorii szkół podstawowych: – Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie – prezentacja;

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie – prezentacja.

 

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu „Świętujmy Niepodległą” odbytego dnia 12 grudnia 2017 r. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie – pobierz

Prezentacja z Gali Podsumowującej Projekt – Tarnów, Sala Lustrzana 14 grudnia 2017 r., godz. 13.00 – pobierz

Film Podsumowujący Projekt – https://youtu.be/oAl0s8wzmpE

Pocztówka – pobierz

 

 

 

 

Źródło: Miejski Koordynator Projektu - Mieczysław Czosnyka