VIII WIOSENNY BIEG na ORIENTACJĘ o „KROPLĘ BIAŁEJ”

Zaloguj

VIII WIOSENNY BIEG na ORIENTACJĘ o „KROPLĘ BIAŁEJ”

Czwartek , 20 lutego  2014 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie i Komisja Imprez na Orientację ZO PTTK Tarnów organizuje VIII WIOSENNY BIEG na ORIENTACJĘ o „KROPLĘ BIAŁEJ”.

 

Celem imprezy jest:

- popularyzacja nowej formy turystyki sportowej,

- integracja międzyszkolna,

- pogłębianie wiedzy z zakresu topografii i terenoznawstwa,

- doskonalenie umiejętności poruszania się w nieznanym terenie,

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

 

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, faksem na numer 14 652 58 19 lub mailem na adres: zsp_tuchow@op.pl lub marian.zych@op.pl do dnia 20 marca 2014 r.

 

Organizatorzy nie zapewniają przejazdu na miejsce zawodów!!!

 

Zawody odbędą się 27 marca 2014 r. na terenie Tuchowa w „Lesie Tuchowskim”.

 

Zapraszamy!

 

 

Regulamin

 

  

 

 

Źródło: Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej”