Tarnowski Dzień Profilaktyki Uzależnień

Zaloguj

Tarnowski Dzień Profilaktyki Uzależnień

Środa , 15 listopada  2017 

Dzień 17.11.2017 r. będzie obchodzony w Tarnowie pod hasłem „Tarnów przeciw dopalaczom” – tarnowski dzień profilaktyki uzależnień. Organizatorami są Urząd Miasta Tarnowa, Fundacja im. Jana Szczepanika i Szkoła Szczepanika. O godz. 10 w auli PWSZ rozpocznie się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, alkoholu oraz papierosów. Spotkanie będzie miało charakter dyskusji panelowej, w której będą uczestniczyć służby mundurowe, przedstawiciele oświaty, osoby uzależnione, mediator rodzinny i małżeński, młodzież, przedstawiciele rad osiedli, parafii oraz organizacje pozarządowe.

 

Program konferencji wzbogacony zostanie o formę collage przedstawiającą slajdy i filmiki związane z uzależnieniem. Samą definicję „uzależnienie” przedstawi młodzieżowa grupa debatancka ze Szkoły Szczepanika. W formule teatru cieni przedstawiona zostanie scenka „Tato”. Prowadzący przedstawią pokaz obrazujący skład środków uzależniających, w szczególności dopalaczy. Przedstawione będą także skutki, jakie wywołują dopalacze (zdrowotne, rodzinne, społeczne i zawodowe). Jednym z punktów programu spotkania będzie projekcja filmu profilaktycznego „Nikt mi nie powiedział” – przedstawiający zagrożenia zbyt ufnego zachowania młodzieży podczas spotkań towarzyskich.

 

Dzień 18.11.2017 będzie kontynuacją „Tarnowskiego Dnia Profilaktyki Uzależnień – Tarnów przeciw dopalaczom”, którego organizatorem będzie PWSZ w Tarnowie. Warsztaty Dobrej Komunikacji prowadzić będzie pan Marcin Pawłowski, mediator rodzinny i małżeński. Łączyć w sobie będą wiedzę teoretyczną oraz kilka ćwiczeń mających na celu lepsze poznanie samego siebie. Warsztaty są bezpłatne i przeprowadzone będą w czytelni PWSZ w Tarnowie w godz. 9.30-13.00. Liczba uczestników ograniczona.

 

 

 

 

 

Źródło: ZSOT w Tarnowie