Przyznano jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2017/2018

Zaloguj

Przyznano jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2017/2018

Czwartek , 07 marca  2019 

Do 30 listopada 2018 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, trwał nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Wpłynęło 119 wniosków o przyznanie stypendium z 22 tarnowskich szkół (w tym: 19 szkół publicznych, 3 szkół niepublicznych) i 2 uczniów będących mieszkańcami Tarnowa ale uczących się poza nim (w Krakowie i Oleśnie).

 

Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu i zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 200 000 zł (według podziału: 80% – naukowe, 20% - artystyczne), stypendium przyznano 79 uczniom, w kwocie:

-    3 000 (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł laureata);

-    2 400 (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł finalisty);

-    1 600 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi).

Całkowity koszt wydatkowany na stypendium w 2019 r. to 194 200 zł. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z 17 tarnowskich szkół publicznych i 2 niepublicznych oraz mieszkaniec Tarnowa – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Oleśnie.

 

Stypendyści wykazali się w roku szkolnym 2017/2018 wybitnymi osiągnięciami:

-    naukowymi (54 uczniów) – uzyskując tytuł dwukrotnego finalisty w konkursach przedmiotowych oraz finalisty w olimpiadach krajowych (13 uczniów) lub laureata w olimpiadach międzynarodowych i krajowych, konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz wojewódzkich (41 uczniów);

-    artystycznymi (25 uczniów) – uzyskując tytuł laureata w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich.

 

W piątek 8 marca 2019 r. o godz. 13.30, w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie Prezydent Miasta Pan Roman Ciepiela wręczy okolicznościowe dyplomy uczniom, którzy otrzymali jednorazowe stypendia. Oprócz samych nagrodzonych i ich rodziców wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do których stypendyści uczęszczali w minionym roku szkolnym, a także Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie – Pani Grażyna Barwacz, Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie – Pan Marek Ciesielczyk wraz z Członkami ww. Komisji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie – Pan Jakub Kwaśny wraz z Radnymi VIII Kadencji oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Pan Artur Puciłowski.

 

 

Wykaz przyznanych stypendiów Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2017/2018 – pobierz

 

 

 

 

 

Źródło: WED UMT