Projekt „Przedsiębiorczość - Integracja - Rynek pracy”

Zaloguj

Projekt „Przedsiębiorczość - Integracja - Rynek pracy”

Środa , 26 czerwca  2019 

Od lutego do czerwca 2019 r., Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Tarnowie realizowała innowacyjny projekt edukacyjny „Przedsiębiorczość - Integracja – Rynek pracy” pod Patronatem Honorowym Pana Romana Ciepieli Prezydenta Tarnowa, który powstał w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. Głównym sponsorem naszych działań projektowych był Narodowy Bank Polski, a Urząd Miasta Tarnowa, Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA i Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie to nasi partnerzy wspierający nauczycieli podczas ww. projektu.

 

Celem głównym projektu „Przedsiębiorczość - Integracja - Rynek pracy” było rozbudzanie i kształtowanie u 120 uczniów naszej szkoły postaw i zachowań przedsiębiorczych, a także kształtowanie w nich umiejętności gospodarowania budżetem (kieszonkowym, domowym) i planowania ścieżki kariery edukacyjno - zawodowej (w tym z uwzględnieniem własnej niepełnosprawności) w celu zapobieżeniu w przyszłości wykluczeniu finansowemu z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i narzędzi ICT oraz przygotowanie 20 nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się i narzędzi ICT. Ogólnie w projekcie wzięło udział 120 uczniów klas od 2 do 5 oraz klas 7.

 

Uczniowie kl. 2-5 uczestniczyli w 12-godz. zajęciach projektowych w obrębie poszczególnych oddziałów klasowych „Kim mogę zostać w przyszłości?” W trakcie zajęć uczniowie spotykali się w szkole i na wycieczkach edukacyjnych z przedstawicielami różnych zawodów (w tym również z osobami niepełnosprawnymi). Uczniowie poznali zawody z przyszłością na lokalnym rynku pracy i osoby, które odniosły sukces zawodowy, a także firmy z różnych branż istniejące w otoczeniu ucznia. Efektem pracy realizacji dodatkowych zajęć z uczniami były kalendarze zawodów przyszłości oraz mapy pojęciowe firm znajdujących się w otoczeniu ucznia. Dla uczniów klas 7 odbyły się także 12-godz. zajęcia w obrębie poszczególnych oddziałów klasowych „Ja - przedsiębiorczy uczeń szkoły integracyjnej”. Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się, jaki powinien być przedsiębiorczy uczeń szkoły integracyjnej z uwzględnieniem zaplanowania przyszłości zawodowej (w tym swojej niepełnosprawności). Efektem ww. zajęć były „Poradniki przedsiębiorczego ucznia szkoły integracyjnej” utworzone przez uczniów w parach w formie e-booków.

 

W dniach 11 i 12 czerwca br. odbyło się seminarium „Co dał naszej szkole projekt „Przedsiębiorczość - Integracja - Rynek pracy”?” Najważniejszą częścią seminarium były prezentacje prac uczniowskich w ramach eliminacji finałowych konkursów: „Kalendarz zawodów z przyszłością”, „Kierunek – firma” (konkursy indywidualne) i „Poradnik przedsiębiorczego ucznia szkoły integracyjnej” (konkurs w parach). Laureaci pierwszych miejsc w ww. konkursach otrzymali tablety (4 szt.), drugich miejsc - dyski przenośne (4 szt.), trzecich miejsc kalkulatory naukowe (4 szt.). W każdym konkursie Projektowa Komisja Konkursowa przyznała po 2 wyróżnienia, którymi były gry ekonomiczne dostosowane do wieku uczniów (8 szt.). Nagrodzeni otrzymali także medale, dyplomy i słodycze.

 

 

Źródło: SPI 11 w Tarnowie