O przyszłości Unii Europejskiej w V LO w Tarnowie

Zaloguj

O przyszłości Unii Europejskiej w V LO w Tarnowie

Czwartek , 07 grudnia  2017 

5 grudnia 2017 r. uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie wzięli udział w wyjątkowej konferencji zorganizowanej przez V LO razem z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct –Tarnów, która była prowadzona przez dr Krzysztofa Bieguna – Adiunkta Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Głównym tematem konferencji było: „Czy tylko kraje strefy euro mogą w pełni korzystać ze wspólnego rynku?” - zagadnienia z obszaru polityki, gospodarki, finansów, a także planu inwestycyjnego dla Europy. Tematem zajęć była również przyszłość Unii Europejskiej.

 

Jej celem było zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.

 

Niebywałą zaletą tej konferencji była różnorodność poruszanych tematów.

 

Zajęcia były praktyczną lekcją, podczas której uczniowie uświadomili sobie, że Unia Europejska zajmuje się bezpośrednio wieloma obszarami życia codziennego, a młodzi ludzie mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

 

Konferencja odbyła się w ramach Programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego EPAS, którego celem jest poszerzenie wiedzy o europejskiej demokracji parlamentarnej, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych, roli Parlamentu Europejskiego oraz europejskich wartościach obywatelskich. Daje on uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania informacji jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej.

 

 

Galeria zdjęć

  

 

 

Źródło: V LO w Tarnowie
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia