Nowatorski projekt „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość”

Zaloguj

Nowatorski projekt „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość”

Czwartek , 06 lipca  2017 

W tarnowskich liceach (III LO, II LO, V LO, XVI LO, IV LO) jest realizowany nowatorski projekt zatytułowany „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość”. Jego celem jest zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i zastosowania ich w praktyce oraz wspieranie nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji społecznych, istotnych w dorosłym życiu młodzieży. Główny cel projektu to przygotowanie i wyposażenie uczniów do wejścia w dorosłość, na rynek pracy, do dojrzałego podejmowania decyzji.

 

Dzięki temu uczniowie zdobędą:

- kompetencje społeczne, w tym kompetencje interpersonalne, kompetencje inteligencji emocjonalnych oraz bardzo ważne w dzisiejszych czasach,

- współpracę, proaktywność i przedsiębiorczość.

 

Projekt przygotuje nauczycieli do prowadzenia lekcji w oparciu o podręcznik technik i metod coachingowych. Nauczyciele:

- zdobędą specjalistyczną wiedzę coachingową,

- będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności interpersonalne,

- poznają nowy model dydaktyczny 4MAT wg Bernice McCarthy,

- zdobędą umiejętności trenerskie pomagające w dynamicznym prowadzeniu lekcji,

- zdobędą certyfikat z umiejętności  coachingowych.

 

Korzyści które zyska szkoła uczestnicząca w projekcie:

- dzięki wprowadzaniu nowoczesnych metod pracy z uczniem, placówka zyska wizerunek organizacji innowacyjnej i stanie się konkurencyjna na rynku edukacyjnym,

- wprowadzenie metod i narzędzi coachingowych wpłynie na efektywność działań szkoły w sferze dydaktycznej i wychowawczej,

- wdrożenie nowoczesnego sposobu prowadzenia lekcji wychowawczych oraz metodyki coachingowej wzmocni wizerunek szkoły jako organizacji uczącej się, budującej kulturę współpracy i wzajemnego uczenia się.

 

Zapraszamy szkoły do realizacji tego projektu w swoich placówkach.

 

 

Zdjęcia

 

  

 

 

Źródło: Biuro Szkoły Coachingu:
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia