Kwalifikacja wojskowa 2020 dla mieszkańców miasta Tarnowa

Zaloguj

Kwalifikacja wojskowa 2020 dla mieszkańców miasta Tarnowa

Wtorek , 04 lutego  2020 

W czwartek, 5 marca 2020 r., w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Tarnowa przy ul. Brodzińskiego 1 rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Tarnowa. Potrwa ona do środy 8 kwietnia 2020 r.

Zasadniczym celem kwalifikacji jest założenie ewidencji wojskowej, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie książeczki wojskowej. Tegorocznej kwalifikacji podlegają mężczyźni z rocznika 2001 oraz urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisją stanąć muszą również osoby urodzone w latach 1999-2000, które uznane zostały przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej. Obowiązek ten dotyczy także kobiet urodzonych w latach 1996-2001, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się ponadto zgłosić osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiający się do kwalifikacji po raz pierwszy muszą przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Należy również dołączyć aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy. Osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej muszą ponadto mieć przy siebie wojskowy dokument osobisty.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej wzywane są do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia jednak od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r.

Pełna treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego dostępna jest pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1713127,obwieszczenie-wojewody-malopolskiego-z-dnia-16-stycznia-2020-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kwalifikacj.html.

 

 

Kontakt:

Urząd Miasta Tarnowa

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego

33-100 Tarnów, ul. Nadbrzeżna Dolna 7, pok. 110, I piętro

tel. +48 795-990-374, 14 688-27-02, e-mail: bezpieczenstwo@umt.tarnow.pl

 

 

Źródło: WBP UMT