Konkurs plastyczny „Tarnów 690”

Zaloguj

Konkurs plastyczny „Tarnów 690”

Wtorek , 10 listopada  2020 

 

Przeszłość i przyszłość Tarnowa oczami uczniów.

 

Nasze miasto obchodzi w tym roku 690 rocznicę lokacji! To dobra okazja, by bliżej poznać jego historię lub podjąć próbę ukazania Tarnowa w bliżej nieokreślonej przyszłości. Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Tarnów 690”.

 

Celem konkursu jest kształtowanie poczucia dumy z rodzinnego miasta i szacunku wobec swojej małej ojczyzny wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o postaci założyciela Tarnowa – Spycimira Leliwity i historycznym dziedzictwie 690 lat historii miasta. Konkursu ma za zadanie zachęcić młode pokolenie do próby nowego spojrzenia na miasto przyszłości.

 

 

Konkurs rozgrywa się w dwóch kategoriach tematycznych: TARNÓW oraz TARNÓW-NOWE SPOJRZENIE. Praca powinna mieć formę plakatu – wykazywać jego cechy informacyjne, jak i plastyczne. Młodzi twórcy mogą korzystać z różnych środków plastycznego przekazu, m.in. rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii oraz innych technik mieszanych płaskich. Liczymy na to, że w swoich pracach podejmą próbę własnej interpretacji artystycznej tematu. Więcej informacji na temat zasad konkursu w regulaminie

 

Zgłoszenia do konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2020 r., może dokonać każda publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa z terenu Tarnowa. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac Jury wyłoni najlepsze, których autorzy zostaną nagrodzeni. Wartość łącznej puli nagród wynosi 3 tys. zł brutto.

 

 

 

Źródło: WKS UMT