I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie

Zaloguj

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie

Środa , 11 maja  2022 

Na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVI/547/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7472) Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie zwołuje I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie VII kadencji na lata 2022 – 2025 w dniu 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

2.    Złożenie ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie:

-    Wybór Przewodniczącego,

-    Wybór Wiceprzewodniczących,

-    Wybór Sekretarza.

5.    Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

6.    Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

 

Pismo – pobierz

 

  

 

 

 

Źródło: KRM w Tarnowie