Akademia Planowania Przyszłości Zawodowej

Zaloguj

Akademia Planowania Przyszłości Zawodowej

Wtorek , 25 czerwca  2019 

W Szkole Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie od 7 stycznia do 29 czerwca 2019 r. realizowano projekt edukacyjny „Akademia Planowania Przyszłości Zawodowej” pod Patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli.

 

W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia rozwijano u ponad 140 uczniów postawy i zachowania przedsiębiorcze oraz kształtowano u nich umiejętności planowania przyszłości zawodowej poprzez poznawanie różnych zawodów na współczesnym rynku pracy, tworzenie własnego (e)-portfolio przyszłego przedsiębiorcy i korzystania z usług instytucji finansowych w celu zapobieżenia w przyszłości wykluczeniu finansowemu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT (w tym programu MAHARA).

 

W szkole zostały przeprowadzone 2 rodzaje dodatkowych zajęć projektowych (w zależności od grupy wiekowej uczniów) zaplanowanych i opracowanych przez nauczycieli po szkoleniach blended-learningowych i wg planów dydaktycznych dostosowanych do grup projektowych:

a) zajęcia „Moje e-portfolio” adresowane do uczniów klas 6-8 SP i kl. 3 gimnazjum (15 godz./grupę uczniów), podczas których uczniowie nabyli umiejętności tworzenia własnego e-portfolio z zastosowaniem programu Mahara oraz planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej;

b) zajęcia „Portfolio wybranego zawodu” adresowane do uczniów klas 1-5 SP (15 godz./grupę uczniów), podczas których uczniowie zapoznali się z wybranymi zawodami m.in. poprzez wycieczki zawodoznawcze i spotkania z przedstawicielami różnych zawodów oraz nabyli umiejętności tworzenia portfolio wybranego/wymarzonego zawodu z zastosowaniem metody lapbooka.

 

18 czerwca 2019 roku odbyło się w szkole seminarium podsumowujące projekt „Rezultaty projektu Akademia Planowania Przyszłości Zawodowej” w formie Gali Finałowej Projektu. W trakcie tej imprezy wyłoniono uczniów, którzy najlepiej opracowali swoje e- portfolia oraz lapbooki w ramach:

- Konkursu na Najlepsze Portfolio Wybranego Zawodu „Mistrz portfolio zawodu” – w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów klas I-III i klas IV-V;

- Konkursu na Najlepsze Uczniowskie E-portfolio „Mistrz e-portfolio” dla uczniów klas VI-VIII.

 

Uczniowie otrzymali cenne nagrody, medale, certyfikaty ukończenia projektu oraz słodycze. Głównym sponsorem działań projektowych oraz nagród dla laureatów i finalistów był Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Natomiast nagrody publiczności ufundowała Firma F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie.

 

W Komisji Ekspertów Zewnętrznych pracowali:

- Przewodnicząca Komisji: Pani Maria Krogulec-Sobowiec - Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMUNACJA w Tarnowie,

- Pani Renata Cabaj – Zastępca Dyrektora ZSO4 w Tarnowie,

- Pani Grażyna Nowak – Prezes Fundacji Kultury i Sztuki „i- kropka” w Tarnowie,

- Pani Natalia Stawarz oraz Pan Krzysztof Płaneta – F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie.

 

Ewaluację projektu przeprowadziła Pani Bogumiła Surowiec - Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMUNACJA w Tarnowie. Organizatorem Gali Finałowej Projektu w ZSO4 była Pani Beata Barańska-Czyhur, szkolny koordynator projektu.

 

 

Szczegółowa informacja i galeria zdjęć – pobierz

 

  

 

 

Źródło: ZSO 4 w Tarnowie