Informacje dla uczniów

Zaloguj

Informacje dla uczniów

Archiwum

155. rocznica Powstania Styczniowego 1863 roku

Piątek , 19 stycznia  2018 

Prezydent Tarnowa – Roman Ciepiela i Komendant Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Tarnowie – Maksym Pękosz zapraszają na obchody upamiętniające 155. Rocznicę Powstania Styczniowego 1863 roku, które odbędą się na Starym Cmentarzu w Tarnowie w dniu 22 stycznia 2018 r.

więcej

NABÓR DO TARNOWSKICH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Poniedziałek , 15 stycznia  2018 

Trwa przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta Tarnowa. W serwisie internetowym http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) w terminie od 19 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 9 marca 2018 r. i trwać będzie do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00 r.

więcej

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Poniedziałek , 15 stycznia  2018 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2011) - objęte obowiązkiem szkolnym oraz 6-letnie (urodzone w roku 2012) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

więcej

WOŚP w Szkole Szczepanika

Czwartek , 11 stycznia  2018 

Po raz kolejny rusza sztab WOŚP przy Szkole Szczepanika. Przygotowania idą pełną parą. Koordynatorem szkolnych Wolontariuszy jest Pani Bożena Jewuła. Cel 26.Finału WOŚP – „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie organizuje pracę Sztabu 4601 w ramach 26.Finału WOŚP. 14 stycznia 2018 roku 270 wolontariuszy Sztabu Szkoły Szczepanika będzie kwestować na ulicach Tarnowa i okolic. Wolontariuszami sztabu jest głównie młodzież szkół gimnazjalnych.

więcej

I Tarnowski Konkurs Krasomówczy ”O Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego”

Piątek , 05 stycznia  2018 

Pałac Młodzieży w Tarnowie zaprasza uczniów tarnowskich szkół w wieku od 12 do 19 roku życia do udziału w I Tarnowskim Konkursie Krasomówczym ”O Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego”. Głównym celem konkursu jest propagowanie pięknej polszczyzny, kształcenie sprawności językowej, a także wyrabianie umiejętności autentycznego i swobodnego wypowiadania się na zadany temat. Konkurs w sposób niestandardowy motywuje do poszerzania wiedzy, uczy logicznego formułowania myśli i zwraca uwagę nie tylko na istotne sprawy ogólne, ale także na te dotyczące społeczności lokalnej. Zadaniem konkursu jest również promocja wartości historycznych i kulturowych.

więcej

Wyniki 1 - 5 spośród 1813

< Poprzednia
...