Informacje dla uczniów

Zaloguj

Informacje dla uczniów

Archiwum

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH W PORADNI

Poniedziałek , 17 lutego  2020 

Specjaliści logopedzi i neurologopedzi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, uprzejmie informują o możliwości skorzystania z bezpłatnych, profesjonalnych porad i konsultacji logopedycznych, które odbędą się w dniu 6 marca 2020 r., w godz. od 8.00 do 16.00, w budynku przy ulicy Chyszowskiej 3.

więcej

Uniwersytet Dziecięcy PWSZ w Tarnowie czeka na ciekawych świata

Piątek , 14 lutego  2020 

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Powyższa maksyma, której autorstwo przypisuje się Konfucjuszowi, idealnie oddaje styl i charakter pracy z dziećmi w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Istniejący od dekady Uniwersytet zapewnia najmłodszym studentom naukę poprzez zabawę i zabawę w trakcie nauki. To już ostatnia szansa, aby zapisać dzieci na zajęcia semestru letniego.

więcej

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Czwartek , 13 lutego  2020 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci: 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat); 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

więcej

Kwalifikacja wojskowa 2020 dla mieszkańców miasta Tarnowa

Wtorek , 04 lutego  2020 

W czwartek, 5 marca 2020 r., w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Tarnowa przy ul. Brodzińskiego 1 rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Tarnowa. Potrwa ona do środy 8 kwietnia 2020 r.

więcej

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci powracających z zagranicy

Czwartek , 30 stycznia  2020 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie oferuje powracającym z zagranicy Rodzicom i dzieciom pomoc w rozwiązywaniu problemów, które dotykają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Proponujemy wsparcie w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami w życiu dziecka, które wynikają m.in. z: trudności adaptacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem zagranicą, ograniczonej znajomości języka polskiego, czy problemów będących skutkiem różnic kulturowych.

więcej

Wyniki 1 - 5 spośród 1931

< Poprzednia
...