Informacje dla rodziców

Zaloguj

Informacje dla rodziców

Archiwum

WYTYCZNE GIS, MEN i MZ DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK – WRZESIEŃ 2020

Poniedziałek , 10 sierpnia  2020 

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

więcej

Tarnowskie publiczne przedszkola czynne w miesiącach wakacyjnych - informacja

Poniedziałek , 08 czerwca  2020 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa informuje, iż decyzją organu prowadzącego, tarnowskie publiczne przedszkola będą czynne przez obydwa miesiące wakacyjne. Liczba dzieci uczęszczających w lipcu i sierpniu do przedszkoli będzie uzależniona od potrzeb rodziców i wymogów sanitarnych.

więcej

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji – konferencja prasowa MEN

Poniedziałek , 01 czerwca  2020 

1 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca br. rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

więcej

Obchody Roku Jana Pawła II - zmiana terminu składania prac w Cyku konkursu

Wtorek , 26 maja  2020 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Tarnowie informuje, o przedłużeniu terminu trwania konkursów na 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II, a tym samym o możliwości składania prac konkursowych do dnia 20 czerwca 2020 r.

więcej

MEN: Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Piątek , 22 maja  2020 

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji, będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego, uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

więcej

Wyniki 1 - 5 spośród 1136

< Poprzednia
...