Mutyzm wybiórczy – grupa wsparcia

Zaloguj

Mutyzm wybiórczy – grupa wsparcia

Środa , 30 października  2019 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, przy ul. Chyszowskiej 3, organizuje kolejne spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym.

 

Dziecko z mutyzmem wybiórczym może mówić płynnie i swobodnie w pewnych sytuacjach i miejscach, ale w innych milczy, może rozmawiać tylko z wybranymi osobami, przy których czuje się bezpiecznie, może odczuwać lęk przed mówieniem w ogóle.

Mutyzm selektywny jest zaburzeniem znacznie utrudniającym dziecku funkcjonowanie w sytuacjach życia codziennego.

 

W organizowanej grupie wsparcia mogą uczestniczyć rodzice dzieci z tarnowskich przedszkoli i szkół. Celem zajęć jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, omówienie sposobów pomocy dziecku w codziennym funkcjonowaniu, nauczenie sposobów reagowania na trudności dziecka oraz poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów zaburzenia, jakim jest mutyzm wybiórczy.

 

Spotkania odbędą się w dniach:

8 listopada 2019 r. – godz. 16.00, gab. 2, parter

13 grudnia 2019 r. – godz. 16.00, gab. 2, parter

 

Zajęcia poprowadzą: mgr Anna Bazuła – neurologopeda i mgr Ewa Faliszek-Podgórska – psycholog.

 

Zapisy w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Chyszowska 3, pok. 5 lub telefonicznie: (14) 655 99 95.

 

 

 

 

Źródło: PPP w Tarnowie