Życzenia Prezydenta Miasta Tarnowa do nauczycieli

Zaloguj

Życzenia Prezydenta Miasta Tarnowa do nauczycieli

Środa , 13 października  2021 

Amerykańska autorka Deanna Beisser powiedziała kiedyś, że nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom. To stwierdzenie jest, moim zdaniem, najcelniejszą charakterystyką tego zawodu. Doskonale oddaje zarówno to, czego oczekujemy po nauczycielach, jak i sposób, w jaki większość z Was podchodzi do swojej pracy, traktując ją nie jako obowiązek, ale życiową pasję.

 

Bo przecież trzeba być prawdziwym pasjonatem, aby codziennie stawać przed uczniami i przekazywać im własną wiedzę, kształtować młode charaktery w duchu prawdy, uczyć umiejętności krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, empatii i otwarcia na drugiego człowieka, inspirować i zachęcać do działania. Wszystkim Wam – nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty dziękuję za codzienny trud i poświęcenie, za zachęcanie naszych dzieci do myślenia, poznawania, działania, ale także do marzeń!

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę, abyście nigdy nie stracili tej pasji, aby Wasz pedagogiczny wysiłek przyniósł efekt, jakim będą dobrze wyedukowani młodzi ludzie, zaangażowani nie tylko w budowanie własnych karier, ale również zaangażowani społecznie i odpowiedzialnie kształtujący naszą wspólną przyszłość.

 

Nie bez powodu w Chinach nazywa się nauczycieli budowniczymi narodu…

 

 

Roman Ciepiela

Prezydent Tarnowa

 

 

 

 

 

 

Źródło: WKS UMT