Studia podyplomowe – ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Zaloguj

Studia podyplomowe – ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Środa , 10 maja  2017 

Już w maju 2017 r. na Tarnowskiej Szkole Wyższej rozpoczyna się kolejna edycja studiów podyplomowych – ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE.

 

Studia kierowane są do:

- osób planujących ubieganie się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej;

- pracowników administracji oświatowej, samorządowej i rządowej;

- dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli;

- nauczycieli zainteresowanych tą tematyką.

 

Rozpoczęcie zajęć: 12.05.2017 r. godz. 16:30.

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Plan studiów:

Zarządzanie placówkami oświatowymi

Programowanie i planowanie pracy

Nadzór pedagogiczny

Budowanie zespołu

Informatyka w zarządzaniu placówką oświatową

Funkcjonowanie szkoły w aspekcie formalno-prawnym. Elementy prawa oświatowego

Zarządzanie przez jakość w aspekcie zmian

Standardy edukacyjne w teorii i praktyce

Europejskie programy edukacyjne

Zarządzanie projektem

Stres i wypalenie zawodowe

Władza menadżerska i przywództwo

Elementy prawa cywilnego i rodzinnego

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Marketing oraz praktyka negocjacji

Polityka finansowa w oświacie

Zarządzanie publicznym majątkiem rzeczowym w oświacie

Psychologia w zarządzaniu

Seminarium

Praktyka kierownicza

 

Opłata wpisowa: 200 zł (dla absolwentów TSzW brak opłaty wpisowej)

 

Czesne za semestr: 1400 zł (dla absolwentów TSzW zniżka 10%)

 

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy

- oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

- kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

Zapisy (osobiście lub mailowo) prowadzone są przez Dziekanat WNS ul. Mościckiego 27 w Tarnowie Budynek „B”, tel. 14 657 10 55 wew. 15, e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl, www.tszw.edu.pl.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

Źródło: TSzW w Tarnowie