Studia podyplomowe na Tarnowskiej Szkole Wyższej

Zaloguj

Studia podyplomowe na Tarnowskiej Szkole Wyższej

Piątek , 05 stycznia  2018 

Tarnowska Szkoła Wyższa zachęca do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, które rozpoczną się w miesiącu lutym 2018 r.:

 

- Psychologia w edukacji i wychowaniu;

- Pedagogika specjalna 5-ciu specjalności;

- Edukacja i rehabilitacja osób ze spectrum Autyzmu;

- Diagnoza, terapia i rewalidacja indywidualna;

- Profilaktyka i resocjalizacja w tym profilaktyka uzależnień z uwzględnieniem uzależnienia od Internetu;

- Wczesne wspomaganie rozwoju z integracją sensoryczną;

- Doradztwo zawodowe;

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika.

 

 

 

 

Źródło: TSzW