Międzynarodowe projekty współpracy szkół i wymiany młodzieży – przygotowanie i realizacja

Zaloguj

Międzynarodowe projekty współpracy szkół i wymiany młodzieży – przygotowanie i realizacja

Środa , 06 maja  2009 

Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży to możliwość rozwoju szkół i organizacji oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o projekty międzynarodowe. Współpraca w projektach młodych ludzi z różnych środowisk daje możliwość wzajemnego poznania swoich państw, kultur i tradycji, promuje samodzielność, kreatywność, uczy odpowiedzialności, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, poprawia znajomość języka obcego. Każdy młody człowiek jest ciekawy świata, a poprzez projekty międzynarodowe może te zainteresowania rozwinąć. Jest wiele źródeł z których można pozyskać środki na dofinansowanie międzynarodowych projektów współpracy i wymiany młodzieży, a w 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz kolejny ogłosi konkurs na projekty dotyczące Międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży, na dofinansowanie których dysponuje kwotą 500 000 zł. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się m.in.: szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, organizacje: fundacje, stowarzyszenia i jednostki samorządu terytorialnego.

 

Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących międzynarodowych projektów i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania i realizacji takich projektów to główne cele szkolenia, które odbędzie się 28 maja 2009 r., w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5 w Krakowie, w godz. 10.00-15.00. Jego adresatem są nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie grup, pracownicy młodzieżowi, liderzy organizacji, koordynatorzy projektów międzynarodowych zainteresowani przygotowaniem i realizacją projektów międzynarodowych.

 

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi  przez trenera/konsultanta z długoletnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów i realizacji wymian z takimi krajami jak : Ukraina, Szwecja, Kanada, Niemcy, Rosja, Francja, Kirgizja. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia, otrzyma obszerne materiały szkoleniowe wraz z płytą CD i zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyk.

 

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności przygotowania międzynarodowych projektów współpracy i wymiany młodzieży, poznają metody pracy w projektach międzynarodowych i sposoby znalezienia partnera do współpracy międzynarodowej, uzyskają wiedzę z zakresu źródeł dofinansowania międzynarodowych projektów dla młodzieży oraz dowiedzą się jak przygotować  wniosek na konkurs MEN.

 

 

KONTAKT

Firma ATR

Siedziba:

ul. Szulborska 8/24,

01-104 Warszawa

tel./fax 044 725 20 09

tel. kom. 501 06 33 99

e-mail: biuro@atr.edu.pl

www.atr.edu.pl  

Adres do korespondencji:

ul. Spalska 33

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Program szkolenia – pobierz