„MATEMATYCZNE PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI” W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 34 W TARNOWIE

Zaloguj

„MATEMATYCZNE PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI” W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 34 W TARNOWIE

Czwartek , 03 stycznia  2019 

Od 7. maja 2018 r. do 20. grudnia 2018 r. Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie realizowało dla 75 dzieci 5-6-letnich projekt edukacyjny Stowarzyszenia Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA pod tytułem „Matematyczne podróże w czasie i przestrzeni”. Projekt ten współfinansowała Fundacja mBanku, a partnerem był Urząd Miasta Tarnów.

 

Celami projektu było:

- przygotowanie nauczycieli do kształtowania umiejętności matematycznych u dzieci poprzez doświadczanie (z wykorzystaniem bodźców wzrokowych, dotykowych i ruchu),

- rozwijanie u nauczycieli umiejętności organizacji procesu uczenia się dzieci z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi służących aktywizacji dzieci w zakresie poruszania się w czasie i przestrzeni,

- zainteresowanie dzieci doświadczaniem matematyki poprzez ruch i aktywność własną,

- kształtowanie u dzieci umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania i mierzenia oraz wprowadzenia ich w świat pojęć geometrycznych i orientacji w czasie i przestrzeni.

 

Najpierw nauczyciele przedszkola na konsultacjach i warsztatach metodycznych zaznajomili się z innowacyjnymi metodami i narzędziami służącymi do praktycznego poznania przez dzieci pojęć oraz wielkości związanych z czasem i przestrzenią. Przed wakacjami dzieci uczestniczyły w 14-godz. dodatkowych zajęciach „Matematyczne podróże w czasie”, podczas których odkryły magię matematycznych rytmów, zapoznały się z czasem i jego mierzeniem, a  także wykonały własne interaktywne „Kalendarze przedszkolaka”. Zakończeniem 1. fazy projektu był piknik „Podróż w czasie”, na którym dzieci zaprezentowały rodzicom i dziadkom wykonane przez siebie interaktywne kalendarze. Kalendarz każdej z 6 grup projektowych był niepowtarzalny i wykonany w ciekawy sposób, dlatego też wszyscy uczestnicy konkursu zdobyli  pierwsze miejsce i otrzymali nagrody za udział w konkursie. Na zakończenie spotkania dzieci zaprezentowały umiejętności wokalno-taneczne.

 

Powakacyjne 30 godz. zajęcia „Matematyczne podróże w przestrzeni” wprowadziły przedszkolaków do świata pojęć i figur geometrycznych oraz orientacji przestrzennej w schemacie swojego ciała i otoczenia. Zwieńczeniem trudów poznawczych przestrzeni było wykonanie i ozdobienie przez dzieci różnych rodzajów opakowań na prezenty gwiazdkowe.

 

Dnia 12. grudnia 2018 r. w przedszkolu odbyło się podsumowanie 2. fazy projektu „Matematyczne podróże w czasie i przestrzeni” połączone z Dniem Greckim. Przedszkolaki z dumą prezentowały swoje pudełka i pudełeczka na mikołajkowym konkursie „Podróż w przestrzeni”. Wszystkie dzieci solidnie się napracowały, więc zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i medalami za udział w tym konkursie i w całym projekcie.

 

Oddziały przedszkolne biorące udział w projekcie otrzymały (od sponsora) do nauki programowania dla najmłodszych gry edukacyjne „Scottie Go!” wraz z tabletami.

 

 

Galeria zdjęć – zobacz

 

  

 

 

Źródło: PP 34 w Tarnowie
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia