KOMUNIKAT – USTALENIE TERMINU EGZAMINU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zaloguj

KOMUNIKAT – USTALENIE TERMINU EGZAMINU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Środa , 22 czerwca  2011 

Tarnów, dnia 22 czerwca 2011 r.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

USTALENIE TERMINU EGZAMINU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Tarnowie informuje, że wnioski nauczycieli odnośnie ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu, niezbędnego do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nie będą brane pod uwagę.

 

Zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Długość tego okresu pozwala nauczycielom ubiegać się o stopień awansu w terminie, który nie koliduje z zaplanowanym wcześniej wyjazdem wakacyjnym.

 

 

 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji

 

Bogumiła Porębska