451 746,07 PLN dla kreatywnej edukacji w ZSO nr 1 (IV LO i SP 17) w Tarnowie

Zaloguj

451 746,07 PLN dla kreatywnej edukacji w ZSO nr 1 (IV LO i SP 17) w Tarnowie

Środa , 13 lutego  2019 

Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń to projekt realizowany przez ZSO nr 1 w Tarnowie, który został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

 

Projekt zakłada udział 18 nauczycieli w szkoleniach w Portugalii, Norwegii i na Malcie. Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020.

 

Podstawowe cele projektu to podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych metod nauczania i technologii TIK, rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim kształtowanie kompetencji miękkich, szczególnie międzykulturowych.

 

W dniach 14.01.2019 – 18.01.2019 nauczyciele biorący udział w projekcie uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do wyjazdów do Portugali i do Norwegii. Zajęcia prowadzone były przez pracowników dydaktycznych naszej szkoły oraz pan Grzegorz Foltak, trener Fabryki Przyszłości – centrum edukacji i kreacji cyfrowej. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat geografii, historii, tradycji krajów goszczących.

 

W ramach przygotowania pedagogicznego zapoznano beneficjentów z wybranymi umiejętnościami interpersonalnymi, sposobami radzenia sobie ze stresem oraz z zagadnieniami komunikacji międzykulturowej.

Nauczyciele dowiedzieli się, w jaki sposób można praktycznie wykorzystać narzędzia Google podczas przygotowań do mobilności, mobilności, do ewaluacji poszczególnych etapów projektu  oraz upowszechniania rezultatów. Ważnym elementem warsztatów przygotowawczych było poznanie platformy eTwinning i zarejestrowanie się na niej.

 

Uczestnicy projektu rozwijają również swoje kompetencje językowe i uczą się j. angielskiego.

 

Taka jest właśnie edukacja w ZSO nr 1 w Tarnowie!

 

 

 

 

Źródło: ZSO 1 w Tarnowie