Informacje dla nauczycieli

Zaloguj

Informacje dla nauczycieli

Archiwum

Szkolenie nauczycieli „Doświadczanie z podróży i przygoda drogą do kreatywnej edukacji”

Wtorek , 30 lipca  2019 

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wzięli udział w szkoleniu w Norwegii, którego tematem było „Outdoor Education- travel experiences and adventure as a way to creative education” czyli „Doświadczanie z podróży i przygoda drogą do kreatywnej edukacji”. Szkolenie jest częścią projektu „Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.

więcej

V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie z prestiżowym tytułem SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

Wtorek , 25 czerwca  2019 

Tytuł ten jest uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i rozwoju szkoły w programie Szkoła Ucząca Się. Stanowi potwierdzenie, że dyrektor szkoły i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz wprowadzanie praktyk współpracy nauczycieli.

więcej

Akademia Planowania Przyszłości Zawodowej

Wtorek , 25 czerwca  2019 

W Szkole Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie od 7 stycznia do 29 czerwca 2019 r. realizowano projekt edukacyjny „Akademia Planowania Przyszłości Zawodowej” pod Patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli. W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia rozwijano u ponad 140 uczniów postawy i zachowania przedsiębiorcze oraz kształtowano u nich umiejętności planowania przyszłości zawodowej poprzez poznawanie różnych zawodów na współczesnym rynku pracy, tworzenie własnego (e)-portfolio przyszłego przedsiębiorcy i korzystania z usług instytucji finansowych w celu zapobieżenia w przyszłości wykluczeniu finansowemu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT (w tym programu MAHARA).

więcej

Studia z PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Poniedziałek , 03 czerwca  2019 

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego systemu kształcenia nauczycieli, Tarnowska Szkoła Wyższa uprzejmie informuje, że studia na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA począwszy od 1 października 2019 r. będą mogły być prowadzone w Polsce wyłącznie jako jednolite studia magisterskie.

więcej

Atlantyk, fado, azulejos i kreatywna edukacja

Czwartek , 16 maja  2019 

18 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie wzięło udział w międzynarodowym szkoleniu w Portugalii finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym motywem szkolenia były nowoczesność i innowacyjność. Celem kursu było zapoznanie uczestników mobilności z narzędziami i metodami pozwalającymi na odejście od schematów nauczania opartych na kredzie i tablicy na rzecz kształcenia aktywizującego, wyzwalającego samodzielność i inicjatywę w dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów.

więcej

Wyniki 1 - 5 spośród 1552

< Poprzednia
...