Seminarium dla dyrektorów szkół

Zaloguj

Seminarium dla dyrektorów szkół

Wtorek , 07 lutego  2017 

W związku z reformą oświaty wprowadzaną do szkół od 1 września 2017 r. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie organizuje w dniu 23 lutego 2017 roku seminarium dla dyrektorów oraz wicedyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych nt.: „Zmiana ustroju szkolnego i jej konsekwencje, czyli nowe zadania dyrektorów szkół – przegląd zapisów nowych ustaw z praktycznym komentarzem”.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. nr 12. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny w Informatorze MCDN lub na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl) prosimy do dnia 14 lutego 2017 r.

 

Zachęcamy do udziału w seminarium.

 

  

Program

 

  

 

 

Źródło: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie