Projekt MEiN „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej na obszarze IV makroregionu”

Zaloguj

Projekt MEiN „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej na obszarze IV makroregionu”

Środa , 07 grudnia  2022 

 

Firma Syntea S.A. w partnerstwie z Powiatem Ryckim (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach) oraz z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie realizuje Projekt  „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze IV makroregionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Działania 2.14.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez udział w szkoleniach i warsztatach nauczycieli, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 

 

Pismo

 

 

 

 

Źródło: Syntea S.A.